قابل توجه دانشجویان مهندس جدی ساروی
ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٢/٢/۳٠  کلمات کلیدی:

قابل توجه دانشجویان دروس

کارآفرینی و پروژه و شیوه ارائه مطالب

مهندس جدی ساروی

  • تاریخ امتحان تئوری کارآفرینی و پروژه چهارشنبه 22/3/1392 ساعت 14

آخرین مهلت تحویل پروژه این درس روز امتحان می باشد

  • زمان ارائه شفاهی درس شیوه ارائه مطالب :

22/3/1392 ساعت 15 الی 16:45  خواهران

22/3/1392 ساعت 17 الی 19:45 برادران

ضمنا می بایست کلیه اسلایدها با فرمت PPT تهیه شده و پرینت ارائه کتبی نیز همزمان با ارائه شفاهی دریافت می گردد.