لیست پروژ های پیشنهادی-دانشجویان سمای ساری
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸۸/۸/٢٤  کلمات کلیدی:

دانشجویانی که در پروژه را اخذ کرده اند می توانند از بین موضوعات زیر یکی را به دلخواه انتخاب و به استاد مربوطه اطلاع دهند،بدیهی است اولویت در انتخاب با کسانی است که زود به استاد مراجعه نمایند

1 . سیستم ارائه خدمات سفارش و ارسال پیام به صورت email  و یا sms

.2 سیستم خبره بانک دارویی

.3 سیستم کاریابی با امکان اضافه کردن افراد جویای کار و کارفرما و محاسبات مربوط به کارمزد

.4 سیستم بایگانی بیماران دندانپزشکی

.5 سیستم تهیه گزارشات پیمانکاری با امکان تعدیل و به روزرسانی

.6 سیستم طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس سیستم ارزشیابی وزارت کار

.7 سیستم صندوق پیشنهادات و شکایات و ارتباط مستقیم با مسئولین

.8 سیستم پارکینگ خودرو با امکان معرفی مشخصات پارکینگ و تهیه گزارشات مربوطه

9 .سیستم ارزشیابی بازیکنان بستکبال بر اساس استاندارهای  FIBA

.10 سیستم حسابداری فروش

.11 زیرسیستم قیمت تمام شده کارخانه تولیدی

.12 زیرسیستم انبارداری اقلام ( مواد اولیه ، محصول نیمه ساخت و محصول نهایی ) کارخانه تولیدی

.13 زیر سیستم امور پژوهشی دانشگاه

.14 زیرسیستم امانت کتاب با استفاده از کارت دانشجویی هوشمند

.15 سیستم خدمات بیمه خودرو با استفاده از کارت گارانتی هوشمند

.16 سیستم تهیه الگوی خیاطی لباسهای مردانه و زنانه بر اساس نمونه های موجود با امکان به روز

رسانی

.17 سیستم ارائه دستور پخت غذا بر اساس فهرست غذاهای موجود با امکان به روزرسانی

.18 سیستم فروش اقساطی با امکان انتخاب روشهای مختلف و ارائه گزارشات مربوطه

.19 سیستم تهیه banner های تبلیغاتی به صورت فایلهای MultiMedia در ابعاد دلخواه و امکان اضافه کردن نمونه های جدید

20.  وب سایت امور آموزشی دانشگاه با استفاده از کارت دانشجویی هوشمند


٢١.سیستم بایگانی بیماران دندانپزشکی

٢٢.طراحی وب سایت اساتید دانشگاه

٢٣.نرم افزار فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی ( با قابلیت تلفظ و امکان ویرایش واژه ها)

٢۴. ایجاد سایت تبلیغاتی

٢۵.رم افزار آموزش درس سیستم عامل

٢۶.طراحی و پیاده سازی سیستم کتابخانه الکترونیک

٢٧.طراحی و پیاده سازی سیستم کتابخانه الکترونیکی

٢٨.زیر سیستم امور پژوهشی دانشگاه

٢٩.شبیه سازی یک جایگاه سوخت رسانی

٣٠.سیستم نرم افزاری هوشمند کتابخانه

٣١.تجزیه وتحلیل سیستم حسابداری صنعتی به روش شی گرا

٣٢.تجزیه و تحلیل و پیاده سازی مدیریت انبار به روش شی گرا

با آرزوی موفقیت