تمرین کلاس ++C سمای ساری
ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸۸/۸/٢٤  کلمات کلیدی:

تمرین ++C  استاد جدی ساروی - کلاس روز یکشنبه و دوشنبه :

1.تابع average را که میانگین 4 عدد را بر میگرداند بنویسید

2.تابعی بنویسید که خروجی زیر را نمایش دهد:

١

٢  ١

٣  ٢  ١

۴  ٣  ٢  ١

3.نوع بازگشتی یک تابع بولی چیست؟

4.یک تابع بنویسید که به وسیله ارسال با ارجاع بیش از یک مقدار را به تابع اصلی برگرداند

زمان تحویل:

یکشنبه اول آذر ماه ٨٨ برای دانشجویان کلاس یکشنبه

و 

دوم آذر ماه ٨٨ برای دانشجویان کلاس دوشنبه

موفق باشید