ساعت ۳:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/٩/٦  کلمات کلیدی:

با سلام

نمرات درس شبکه یک را می توانید در بخش ادامه مطلب مشاهده فرمایید

سایر نمرات در اسرع وقت اعلام می گردد

موفق باشید


 این  نمرات از ۵ نمره امتحان می باشد و نمره پایانی میان ترم نیست

ردیف مشخصات نمره
١ محسن راسخی ۴.۵
٢ الهه خانی ٢.۵
٣ سارا طور ٣
۴ کبری مظلومی ٢.۵
۵ عارفه محمدی ٢.۵
۶ ایمان مشکات ۵
٧ روجا سنایی ٣.۵
٨ حمیرا عاشوری ٢.۵
٩ عارف محمدی ۵
١٠ زهرا اسماعیلی ۵
١١ الهام توکلی ٣
١٢ رویا برزگر ۴
١٣ الهام پهلوان ۴.۵
١۴ مریم بهارفر ٢
١۵ سحر سلیمانی ٣.۵
١۶ فائزه طهماسب پور ٣.۵
١٧ مژگان پذیرا ۴.۵
١٨ مسعود احمدی ۴
١٩ خاطره حلاجیان ٣
٢٠ سمیرا ایمانی ۴
٢١ فاطمه فقانی ماکرانی ۴
٢٢ سپیده سبحانی ۵
٢٣ رزا تقوی ۴
٢۴ زینب محمد زاده ۵
٢۵ آرزو سرخی ۵
٢۶ الهه یساری ۴
٢٧ مریم قنبر زاده ٢.۵
٢٨ سیما حسین پور ٣.۵
٢٩ الهه کامل ٣
٣٠ فرشته رضایی ۴.۵
٣١ میثم زارع ----