دانشجویان درس شبکه 2
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  کلمات کلیدی: نمره شبکه 2 ، استاد جدی ، مهندس جدی ساروی

با سلام

نمرات برگه تشریحی را می توانید در قسمت ادامه مطلب مشاهده فرمایید؛

نمرات با نیم نمره ارفاق داده شده است؛

دانشجویانی که به نمره برگه خود معترض هستند می توانند در بخش نظرات، اعتراض

خود را وارد نمایند؛

موفق باشید

جدی


1

861165914

4

2

861165929

2.5

3

861166448

3.5

4

861166173

5.5

5

861166581

5.25

6

861166421

5.5

7

861166027

4.75

8

861167047

3

9

861166039

5.5

10

861166515

4

11

861165971

6

12

861167274

6

13

861166648

5

14

861166508

5.25

15

861167089

3.75

16

861166305

5

17

861165987

5.25

18

861167104

3.25

19

861166107

4.75

20

861166123

3.75

21

861166206

3.75

22

861165975

5.75

23

870014090

4

24

861165409

6

25

861166016

3.75

26

861166434

4.5

27

861165773

3

28

861164279

5.25

29

861166823

4.25

30

861165829

5.25

31

861166636

4

32

861165774

4.5

33

861165957

6

34

861166742

4.25

35

861165840

6

36

امینی بر احمد

2

37

حیدری مهدی

2.5

38

امانی کبری

3.75

39

خدابخشی المیرا

3.75

40

دارائی پریسا

3