قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینی و پروژه

      با سلام جزوه مربوط به مبحث  کارآفرینی و پروژه را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید: جزوه درس کارآفرینی و پروژه موفق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

نمرات درس کارآفرینی - مهندس بابایی

شماره دانشجویی نمره 8591310021 ناتمام 911898673 11 922756169 ناتمام 91913100453 10 921899788 10 92913100544 11 91913100421 10 921911444 13 910464743 15 921977591 15.5 921937968 10 92913100558 15.5 91913100365 10 911882526 12.5 88913100358 - 90913100262 - 91913100457 ناتمام 921909002 16.5 91913100419 15 91913100430 17 92913100610 10 911896856 ناتمام 921833918 17.5 88913100376 -
/ 0 نظر / 30 بازدید

نمرات درس سخت افزار - مهندس بابایی

شماره دانشجویی نمره 91913100361 10 92913100544 11 921911444 13.5 92913100558 15 922701199 16 91913100365 10 91913100464 11 911882526 10 89913100075 12 910559549 -3- 910432560 -3- 921909002 13 91913100419 12 880798005 10 890782855 -3- 92913100610 14 90913100263 -3- 921833918 17.5
/ 0 نظر / 41 بازدید

دانشجویان درس شبکه 2 پیام نور

با سلام آدرس ایمیل دانشجویان زیر دریافت گردید موضوعات هر یک از دانشجویان تا روز دوشنبه به آدرس ایمیلشان ارسال می گردد نغمه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید
مهر 96
2 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
2 پست
مهر 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
11 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
5 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
3 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
4 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
12 پست
اسفند 89
6 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
8 پست
آذر 89
12 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
6 پست