لباس یاس بر تن کرد زهرا       کنار دست او بنشست مولا

محمد خطبه خواند زهرا بلی گفت    غلط گفتم بلی نه یا علی گفت

سالروز ازدواج آسمانی

حضرت علی (ع)

و

حضرت فاطمه الزهرا (س)

مبارک باد!

/ 0 نظر / 3 بازدید