نمره شبکه 2 دانشجو به شماره دانشجویی861166107

با سلام

نمره درس شبکه ٢ دانشجو

 به شماره دانشجویی ٨۶١١۶۶١٠٧ از برگه امتحان میان ترم ٣.۵می باشد

 که به اشتباه شماره دانشجویی ایشان ٨۶١١۶٧١٠٧ در ردیف شماره ١٧ درج شده بود

موفق باشید

/ 0 نظر / 6 بازدید