کلاسهای برنامه سازی پیشرفته و ساختمان داده ها _ استاد بائی

با سلام
کلاسهای فوق الذکر در آموزشکده سما
در روز یکشنبه مورخ 19 اردیبهشت 89 تشکیل نخواهد شد
تاریخ کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد
موفق و موید باشید
بائی

www.hamsafar313.ir

/ 0 نظر / 5 بازدید