دانشجویان درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی و شبکه و شبکه 1

با سلام

نمرات درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی و شبکه و شبکه 1 در سامانه گلستان ثبت گردیده است،

می توانید از طریق پروفایل،نمره خود را مشاهده فرمایید،نمرات با حداکثر ارفاق می باشد با این حال اگرکسانی نسبت به نمره تشریحی یا تستی اعتراضی دارند باید از طریق سامانه گلستان اعلام نمایند، تا در صورت وارد بودن اعتراض، بتوان نمرات را اصلاح کرد؛

ضمنا مهلت اعتراض برای درس برنامه سازی تا تاریخ ٢٢/١٠/١٣٨٩و

 برای درس شبکه و شبکه ١ تا تاریخ  ٢۴/١٠/١٣٨٩  می باشد و

 پس از آن خود به خود سامانه اجازه تغییر در نمرات را نمی دهد؛

با تشکر و آرزوی موفقیت

جدی

/ 0 نظر / 5 بازدید