درس آزمایشگاه شبکه دانشگاه پیام نور

با سلام

بعلت تعداد زیاد دانشجویان این درس

کلاس ها در دو گروه فرد و زوج برگزار می گردد

لیست افراد گروه فرد:

فاطمه حسن پور-فرشته رضایی-آزاده طالبی-الهام ذبیحی

فاطمه ویسی-مهشاد اصفهانی-الهه کامل-عاطفه کامل-محمدجواد خورشاد

عباس احمدی-محسن احمدی-حسین جاویدنیا-نوید رنجبر-مهلا گوران

معصومه قربانی-سمانه سالاری-فطمه رضایی-محدثه ذلیکانی

سایر دانشجویان عضو گروه زوج هستند

کلاس روز دوشنبه مورخ  15 اسفند مربوط به دانشجویان گروه زوج می باشد

موفق باشید 

/ 0 نظر / 22 بازدید