قابل توجه دانشجویان

درس شیوه ارائه مطالب دانشکده سما

بخش های زیر از اسلاید این درس در امتحان کتبی مورد ارزیابی قرار می گیرد:

  • مفهوم ارائه
  • عوامل موثر در ارائه
  • ارائه کتبی
  • طرح اولیه متن اصلی
  • تولید متن اصلی
  • اجزاء سه بخشی یک ارائه کتبی
  • استفاده از شکل و جدول
  • اجزاء بخش آغازین ارائه کتبی
  • ارائه شفاهی

 

موفق باشید

جدی ساروی

/ 0 نظر / 19 بازدید