تاریخ امتحان درس کارآفرینی و پروژه مهندس بابایی

امتحان درس کارآفرینی و پروژه دانشجویان سما روز چهارشنبه مورخ 10/3/91 ساعت 4 عصر در ساختمان برادران برگزار خواهد شد.

ضمنا دانشجویانی که پروژه خود را تحویل نداده اند حداکثر تا 10/3/91  ایمیل  نمایند.

/ 0 نظر / 19 بازدید