قابل توجه دانشجویان درس شبکه 2 دانشگاه پیام نور

با سلام

دانشجویان درس شبکه ٢ گروه IT برای ثبت نام در ارائه کلاسی 

می توانند حداکثر تا جمعه ساعت 18

نام و نام خانوادگی  و شماره دانشجویی خود را

در قسمت "نظر شما" یادداشت کنند؛

توجه : اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام کرده اند

با تشکر

جدی

/ 0 نظر / 3 بازدید