کلاس فوق العاده درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

با سلام

کلاس فوق العاده درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی گروه صبح ٨-١١ در تاریخ

سه شنبه ١۶/٩/١٣٨٩ ساعت ١١-١۴

برگزار می گردد

موفق باشید

/ 0 نظر / 7 بازدید