تعیین موضوع تحقیق دانشجویان درس کارآفرینی و پروژه مهندس بابایی

شماره گروه

موضوع

1

موانع کارآفرینی زنان

2

کارآفرینی اجتماعی

3

کارآفرینی دیجیتالی

4

نقش دانشگاه در کارآفرینی

5

زوج های کارآفرین

6

نقش IT در کارآفرینی

7

کارآفرینی فرهنگی

8

اشتغال زنان در ایران

9

تجارت الکترونیک و کارآفرینی

10

فرصت های کارآفرینی در ایران

11

کارآفرینی در اسلام

/ 0 نظر / 99 بازدید