دانشجویان درس شبکه2

با سلام

زمان و مطلب ارائه به شرح زیر می باشد :

 

مطلب ارائه زمان ارائه شبکه 2 ردیف تا از ممشخصات 6_4_2 6_2_5 ٢٣/١٢/٨٩ آرزو سرخی 1 6_5_3 6_4_2 ٢٣/١٢/٨٩ ایمان مشکات 2 6_5_7 6_5_3 ١۵/١/٩٠ زهرا اسماعیلی 3 6_5_9 6_5_7 ١۵/١/٩٠ الهه یساری 4 تا آخر 6_5_9 ٢٢/١/٩٠ میثم زارع  5 7_2_3 7_1 ٢٢/١/٩٠ عارفه مرادی 6 7_3 7_2_3 ٢٩/١/٩٠ قنبرزاده 7 کوکی ها 7_3 ٢٩/١/٩٠ فاطمه اکبرپور 8 7_3_3 کوکی ها ۵/٢/٩٠ کبری مظلومی 9 تحویل محتوا 7_3_3 ۵/٢/٩٠ حسین جعفرزاده 10 7_4_4 7_4 ١٢/٢/٩٠  فاطمه اکبرنیا 11 تا آخر 7_4_4 ١٢/٢/٩٠ عارف محمدی 12

 دانشجویان می توانند حذفیات را از سایت پیام نور دریافت نمایند

هر دانشجویی که مایل است زمان و مطلب ارائه ی خود را عوض نماید باید با دانشجوی مقابل به توافق برسد و پس از توافق، یک جلسه قبل از ارائه به بنده اطلاع دهد

 تذکر: حذفیات جز ارائه نیست

با تشکر

جدی

/ 0 نظر / 19 بازدید