دانشجویان گروه فرد درس آز شبکه دانشگاه پیام نور

الهام ذبیحی 19 الهه کامل 18.5 مهشاد اصفهانی 17.5 سمانه سالاری 20 معصومه قربانی 18.5 مهلا گوران 18.5 نوید رنجبر 18 حسین جاویدنیا 19.5 محمد جواد خورشاد 20 عباس احمدی 19 اسماعیل محمد زاده 19.5 محسن محمدی 18 محدثه زلیکانی 18 فاطمه رضایی 18 آزاده طالبی 18 عاطفه کامل 18.5

/ 0 نظر / 18 بازدید