دانشجویان دانشگاه پیام نور

کلاس درس مبانی فناوری اطلاعات مهندس جدی

این هفته(سه شنبه ٢١/٢/١٣٨٩) تشکیل می گردد

 # ضمنا پروژه دولت الکترونیک برای سه گروه زیر مورد تایید است و لطفا سایر 

    دانشجویان برای تحقیق در این زمینه تقاضا نفرمایند:

               گروه١: آقای حسن زاده

              گروه٢:آقایان صالحی و درستکار

              گروه٣:خانم حلاجیان

موفق باشید

/ 0 نظر / 7 بازدید