دانشجویان درس آز شبکه دانشگاه پیام نور

با سلام

فایل زیر را برای مطالعه دانلود نمایید

آزمایشگاه شبکه

از 30 فصل این فایل فصل های 1و2و4و5و6و9و12و13و15 را برای امتحان مطالعه فرمایید.

فایل های زیر نیز برای مطالعه آزاد (سطح مقدماتی) مناسب می باشد

کارگاه شبکه 1

کارگاه شبکه 2

موفق باشید

/ 0 نظر / 19 بازدید