دانشجویان دانشگاه پیام نور

با سلام

کلیه نمرات دروس شبکه ، شبکه ١ ،

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی نهایی شده

و اوراق امتحانی تحویل امتحانات گردیده است و

 امکان هرگونه تغییری در نمرات دیگر وجود ندارد

با آرزوی موفقیت برای کلیه دانشجویان عزیز در ترم های آتی

جدی

/ 0 نظر / 5 بازدید