دانشجویان سما

باسلام

امتحان میان درس شیوه ارائه مطلب هفته آینده در روزهای شنبه و دوشنبه از ابتدای کتاب تا انتهای فصل سوم گرفته می شود

نمره این امتحان ٨ نمره از پایان ترم می باشد

دانشجویان فقط می  توانند در کلاس خودشان امتحان دهند

موفق باشید

/ 0 نظر / 6 بازدید