برنامه کاری دانشجویان سما در تاریخ 21و 22 و 23 فروردین 1389

با سلام

برنامه کاری هفته سوم فروردین - ٢١و٢٢و٢٣ فروردین ١٣٨٩:

درس ذخیره و بازیابی اطلاعات  - شنبه  ٢١/١/١٣٨٩

امتحان از درس جلسه هفته قبل و ادامه درس

درس مبانی مهندسی نرم افزار (هر دو کلاس) -  شنبه ٢١/١/١٣٨٩

ادامه تدریس

درس برنامه سازی پیشرفته٢ -  یکشنبه ٢٢/١/١٣٨٩

جمع آوری حل تمرینات جلسه قبل و ادامه تدریس

درس برنامه سازی پیشرفته ١ - دوشنبه ٢٣/١/١٣٨٩

تدریس فصل ٣ و ۴ جزوه(پیش مطالعه فراموش نشود)

موفق باشید

/ 0 نظر / 4 بازدید