دانشجویان مهندس جدی - سمای ساری

کلاس های روز شنبه مورخ ١۵/١٢/١٣٨٨ مهندس جدی تشکیل نمی گردد

ضمنا برای روز یکشنبه ١۶/١٢/١٣٨٨ :

دریافت تمرینات و ادامه درس کلاس برنامه سازی پیشرفته ٢

دریافت تمرینات و ادامه درس کلاس سخت افزار

/ 0 نظر / 5 بازدید