دانشجویان دانشگاه پیام نور

با سلام

امتحان میان ترم درس شبکه و شبکه 1 دوشنبه 8 خرداد به صورت حضوری

دانشجویان هر گروه باید در ساعت خودشان شرکت نمایند

امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه شبکه

دوشنبه 1 خرداد

گروه فرد ساعت 15

دوشنبه 8 خرداد

گروه زوج ساعت 15

موفق باشید

/ 0 نظر / 16 بازدید