نمره درس شبکه 1 و شبکه گروه نرم افزار و سخت افزار

فاطمه اسدالله پور 1.75 ربابه مردانی 2.25 سپیده برزگر 1 علی مومنی 1.25 هادی بذر افشان 2 روح الله امینی 1.25 امید سلطانی ها 1.5 امین قربانی 2.25 امید حمله ور 2.25 محسن درزی 1.5 وحید تقی نیاء 0.75 محمد محمدتبار 1.25 یوسف قربانی 1.25 امیر رستمی 1 رضا یعقوبیان 1.5 سیده محدثه معصومی پنبه زاری 2.75 سمانه محمدی جوجاده 2.75 فائزه اکبری 1.75 زهرا خورسند 2.25 زهرا محرابی 1.25 نگار یداللهی 0.25 فاطمه فولادیان 0.75 سح جوادی 1.75 صغری والد 3.5 صاحبه علیزاده 2.75 اعظم رحیمی 2.25 مژگان بندپی 1.75 طاهره تقی نژاد 1.5 مهرانه بالوئی 2.25 مونا تقی پور 3.75 الهام مهدی نیا 2 ساناز گنجیان 2 سپیده احسانی 2 سیده مائده شورقی 3.75 هدیه شکوهی 2.75 الهام مهدیان 1 محبوبه شهمیری 0.5 سپیده انگامه 1.25 زمانپور 1.75 مهدی زمانی 1.75 میترا شیخی 1.25 آتنا شیروانی 4.25 سیده فاطمه فرج زاده 2.75 سید بهروز کیائی فر 1 بابک حضی نیا 0 عیسی طبسی 3.75 پوریا خدیور 4.75 مهرداد نوری 4.5 حمزه کریمی 2.75 محمد رمضانی 3.25

/ 0 نظر / 20 بازدید