دانشجویان سما

قابل توجه دانشجویان درس ذخیره و بازیابی اطلاعات مهندس جدی

دانشجویان عزیر می توانند موضوع تحقیق خود را برای تائید تا

 ساعت ١٨ روز پنج شنبه مورخ ٢٧/١٢/٨٨

به آدرس ایمیل مهندس جدی ارسال نمایند،(sajjad_jeddisaravi@yahoo.com)

پس از این تاریخ هیچ تحقیقی پذیرفته نمی شود

ضمنا ارائه تحقیق الزامی نیست و اختیاری می باشد

نمره تحقییق ٢ نمره غیر از ٢٠ نمره پایانی می باشد

موفق باشید!

/ 0 نظر / 5 بازدید