دانشجویان سما

با سلام

برنامه کاری ١١و١٢و١٣ اردیبهشت ١٣٨٩:

درس ذخیره و بازیابی اطلاعات  - شنبه  ١١/٢/١٣٨٩

امتحان از درس جلسه هفته قبل و ادامه درس

درس مبانی مهندسی نرم افزار (هر دو کلاس) -  شنبه ١١/٢/١٣٨٩

تحویل گرفتن پروژه و ادامه تدریس

درس برنامه سازی پیشرفته٢ -  یکشنبه ١٢/٢/١٣٨٩

جمع آوری حل تمرینات جلسه قبل و ادامه تدریس

درس برنامه سازی پیشرفته ١ - دوشنبه ١٣/٢/١٣٨٩

تحویل گرفتن تمرین و امتحان از ابتدا تا پایان الگوریتم جستجوی باینری

موفق باشید

/ 0 نظر / 5 بازدید