دانشجویان دانشگاه پیام نور

با سلام

کلیه کلاس های روز جمعه تشکیل می گردد

درس شبکه و شبکه 1 از 61 صفحه اول کتاب امتحان گرفته می شود

درس شبکه 2 تدریس می گردد

موفق باشید

جدی ساروی

/ 0 نظر / 15 بازدید