دانشجویان پیام نور - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی( پاسکال)

با سلام

کلاس فوق العاده برای درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (پاسکال) 

در روز سه شنبه ٣٠/٠٩/١٣٨٩

به شرح زیر برگزار می گردد:

ساعت ٨-١١ و ١١-١۴ و ١۴-١٧

لازم به ذکر است هر یک از دانشجویان با توجه به گروهی که در طول ترم

 در کلاس حاضر می شدند می توانند در کلاس فوق العاده شرکت نمایند

بعنوان مثال دانشجویی که در گروه ٨-١١ چهارشنبه ها شرکت داشته

باید در کلاس فوق العاده ساعت ٨-١١ روز سه شنبه شرکت نماید

موفق باشید

/ 0 نظر / 5 بازدید