کلیه دانشجویان مهندس جدی

با سلام

اطلاعات مربوط به امتحانات و نمرات مهندس جدی را می توانند از طریق این وبلاگ

پیگیری نمایند،ضمنا در صورت سوال یا بیان نظر می توانید به آدرس ایمیل مهندس

جدی ارسال نمایید:

sajjad_jeddisaravi@yahoo.com

sajjadjeddisaravi@gmail.com

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید