برنامه کاری دانشجویان سما در تاریخ 28و 29 و30 فروردین 1389

با سلام

برنامه کاری هفته چهارم فروردین - ٢٨و٢٩و٣٠ فروردین ١٣٨٩:

درس ذخیره و بازیابی اطلاعات  - شنبه  ٢٨/١/١٣٨٩

امتحان از درس جلسه هفته قبل و ادامه درس

درس مبانی مهندسی نرم افزار (هر دو کلاس) -  شنبه ٢٨/١/١٣٨٩

تحویل گرفتن پروژه و ادامه تدریس

درس برنامه سازی پیشرفته٢ -  یکشنبه ٢٩/١/١٣٨٩

جمع آوری حل تمرینات جلسه قبل و ادامه تدریس

درس برنامه سازی پیشرفته ١ - دوشنبه ٢٣/١/١٣٨٩

تحویل گرفتن تمرین و ادامه تدریس 

موفق باشید

/ 0 نظر / 6 بازدید