دانشجویان درس ذخیره و بازیابی اطلاعات

قابل توجه دانشجویان درس ذخیره و بازیابی اطلاعات

کلاس جبرانی روز یکشنبه ١۵/١/١٣٨٩ ساعت ١٢-١۴ در کلاس شماره ٣٠٧ برگزار میگردد

موفق باشید

/ 0 نظر / 3 بازدید