دانشجویان درس آزمایشگاه شبکه

با سلام

دانشجویانی که تمایل دارند نمره درس آزمایشگاه شبکه آنها افزایش یابد جهت انجام پروژه

مشخصات (نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، ایمیل)  خود را تا تاریخ 24 آذر در

قسمت نظرات این مطلب درج نمایند.

جدی

/ 0 نظر / 15 بازدید