ساعات حضور مهندس جدی ساروی در سما(مدیر گروه کامپیوتر)

با سلام

ساعات حضور مدیر گروه کامپیوتر ( مهندس جدی ساروی )

به شرح زیر می باشد:

دوشنبه ها ساعت  ١٢ -١٧

سه شنبه ها ساعت  ٨-١٣

/ 0 نظر / 8 بازدید